Hakkımızda

Eskişehir Teknik Üniversitesi Senatosu 7 Eylül 2021 tarih ve 25/1 kararı ile kurulmuş olan Kampüs Rekreasyonu Ofisi; üniversitenin vizyon, misyon ve stratejik hedefleri ile istek ve beklentileri doğrultusunda; öğrenci ve çalışanların ruh ve beden sağlığını korumak, mesleki becerilerini destekleyici eğitimsel çalışmalar yapmak için boş zamanda yapılan ve eğlenceye dayalı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikleri planlamak, organize etmek, uygulamaya koymak ve diğer birimlerin etkinliklerine destek vermektedir.

Bu ana amaç doğrultusunda ofisin alt amaçları şunlardır:

a)     Boş zamanda yapılan ve eğlenceye dayalı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin planlaması için ihtiyaç belirleme çalışmalarında bulunmak,

b)    Belirlenen ihtiyaçlar temelinde boş zamanda yapılan ve eğlenceye dayalı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikleri planlamak ve gerçekleştirmek,

c)     Üniversitedeki diğer birimler tarafından düzenlenen rekreasyon temelli sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklere destek vermek,

d)    Üniversite kampüsünün/yerleşkesinin sosyal, kültürel, sportif ve rekreatif yönden iyileştirilmesi konusundaki etkinliklere destek olmak,

e)    Boş zaman etkinliklerini arttırmaya yönelik önerilerde bulunmak, bu kapsamda faaliyetler düzenlemek, çıktılarını izlemek ve değerlendirme yapmak,

f)      Çalışan ve öğrenci mutluluğu ve mental ve fiziksel iyi oluş (well-being) yaklaşımının kurum içinde yaygınlaşmasına destek vermek,

g)     Öğrencilerin ve çalışanların mental ve fiziksel iyi oluş konusunda etkinlikler (panel,seminer, çalıştay, kongre,konferans, yarışma vb) düzenlemek ve bu alanlarda faaliyet gösterecek kulüplerin/birimlerin etkinliklerine destek sağlamak