Misyon ve Vizyon

MİSYON

ESTÜ öğrenci ve çalışanlarının ruh-beden sağlığını korumak, mesleki becerilerini destekleyici eğitimsel çalışmalar yapmak, yaşanabilir kampüs için sürdürülebilir ve erişilebilir projeler aracılığıyla değişime ve dönüşüme katkı sağlayacak sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikleri planlamak, organize etmek ve bu etkinliklere destek vermek.

VİZYON

Üniversite kampüslerinin evrensel standartlarda yaşanabilir, sürdürülebilir ve erişilebilir değişimine ve dönüşümüne öncü olmak.