Yönetim

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı             Ertuğrul Baki                           ertugrulbaki@eskisehir.edu.tr

 

Koordinatör                                                      Dr. Öğr. ÜyesiTürkan Nihan Sabırlı          tnsabirli@eskisehir.edu.tr

 

Spor Hizmetleri Şube Müdürü                Öğr. Gör. İbrahim Yavuz Dal                  ydal@eskisehir.edu.tr

 

Rekreasyon Uzmanı                                Özdemir Ahmet Nar           ozdemirahmetnar@eskisehir.edu.tr